ขอแสดงความยินดีในโอกาสบรรจุ ย้าย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร สพม.อนชน by Deep-วัชรพัฐ มะธิตะโน
ออกแบบโดย dsite.in.th