แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1KLWyiY4BHoc3W2-0Q-hRe0ptQkN83-wi/preview" width="100%" height="800" allow="autoplay"></iframe>

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สพม.42

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1sYWfVyS8_9uCwFCJe2tY7iJBj-Sk74EI/preview" width="100%" height="800" allow="autoplay"></iframe>

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สพม.5

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1xuNxY1-ol9V4pQHWWHP1lglG58PiMkUZ/preview" width="100%" height="800" allow="autoplay"></iframe>

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1PWeYMh-bVRbUcKqOewnd0jR2HMPWUy2N/preview" width="100%" height="800" allow="autoplay"></iframe>
ออกแบบโดย dsite.in.th