ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
เลขที่ 268 ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
หมายเลขโทรศัพท์ 056-040-215
หมายเลขโทรสาร 056- 040-215
E-mail : area.uncn@gmail.com

Social Network