ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
เลขที่ 268 ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
หมายเลขโทรศัพท์ 056-040-215
หมายเลขโทรสาร 056- 040-215
Webmaster 0819966375
E-mail : watcharapat.m@obec.moe.go.th

Social Network