ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพม.อนชน

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพม.อนชน ณ ห้องประชุมธรรมคุณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา