ประชุมสรุปผลการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการในจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม