ประชุมวางแผนดำเนินการการบริหารจัดการศึกษา สพม.อนชน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดชัยนาท

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประชุมวางแผนดำเนินการการบริหารจัดการศึกษา สพม.อนชน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท