ร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท

ท่านผอ.รัตนชัย ศรีโกมล ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.อนชน พร้อมด้วย ผอ.มนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ปฎิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม.อนชน มาร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จำนวน 12 คน ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท