ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

7 เมษายน 2564 ผอ.รัตนชัย ศรีโกมล ปฎิบัติหน้าที่ผอ.สพม.อนชน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 9 คน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี