การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศุนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

23-04-2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศุนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th