โรงเรียนหันคาพิทยาคม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างเข้มงวดและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน