เตรียมพร้อมสถานที่ก่อนเปิดเรียน รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 31 พ.ค.64