โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ออกแบบโดย dsite.in.th