เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา

เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 กำลังระบาด ท่านผู้อำนวยการจึงเป็นห่วงนักเรียน ดังนั้นจึงขอเลื่อนเปิดภาคเรียน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thungphowittaya