การมอบตัวนักเรียน โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ได้ดำเนินการมอบตัวนักเรียน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ของกระทรวงสาธารณสุข