โรงเรียนลานสักวิทยาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนลานสักวิทยาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

https://web.facebook.com/lansakwittaya
Latest posts by ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ เปลี่ยนสงค์ (see all)