ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

2564-05-31 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน ให้กับประชาชนผู้สนใจได้ทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของโรงเรียน