เตรียมรับเปิดเทอมใหม่ 1/2564

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนสรรพยาวิทยา ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้เดินทางกลับและเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด … นอกจากนี้ทางโรงเรียนเตรียมพร้อมบริการรถรับ-ส่งนักเรียนทันทีที่เปิดเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย ตามประประชาสัมพันธ์นี้ ….. กรุณาติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะ https://www.youtube.com/watch?v=jEvW9Qgo7Rg

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา https://www.facebook.com/PRSWS/