นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการ นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คณะครู และนักเรียน เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564