โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดโครงการสอนออนไลน์ ทาง Facebook วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 เรียนฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

ประกาศ!! โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขอเชิญร่วมรับชม การเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑- ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดโครงการสอนออนไลน์ ทาง Facebook วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 เรียนฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

พบกับหลักสูตรฝึกอาชีพสอนผ่าน Facebook Liveโดยคณะครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมทำแบบทดสอบ รับใบประกาศจากทางโรงเรียนฟรี!! รายละเอียดเพิ่มเติม : http://gg.gg/hkonline

โปรดติดตามกำหนดการถ่ายทอดสดที่เพจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา