ชัยนาทพิทยาคมรับวัคซีรอบ 1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รวม 91 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 2 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมขอขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาททุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

และขอขอบคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท แพทย์ พยาบาล บุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทึกท่าน ที่อำนวยความสะดวก และบริการการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

นัชนันท์ นครคง