ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา นายปวิช พรศิรชัย ได้เปิดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค.) เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน