วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาครพิทยาคม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้อง ICT

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ttps://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1493677214299501/1493670667633489/