คณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาว่าสมควรรื้อถอนหรือไม่ รายการบ้านพักครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วัน ศุกร ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาว่าสมควรรื้อถอนหรือไม่ รายการบ้านพักครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท