ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม