อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

นายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยนายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารเสวเกตุวรชัย โรงเรียนสรรพยาวิทยา

https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSWS&set=a.4116708291778456