เยี่ยมชมห้องศาสตร์พระราชาตำราแห่งชีวิต

ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมห้องศาสตร์พระราชาตำราแห่งชีวิต จาก กศน.สรรพยา และขอบคุณ คุณครูประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ มานำเสนอกิจกรรมและคำแนะนำ ในการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมประจำฐาน ฯ การทำเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ คณะผู้มาเยือน เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพร้อมก้าวเดินตามรอยพ่อ ขอพอเพียง ด้วยศาสตร์ของพระราชา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องศาสตร์พระราชาตำราแห่งชีวิต ของโรงเรียนสรรพยาวิทยาhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.4115046551944630&type=3