การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 /2564 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด กล่าวคือมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอานามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน ทั้งสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ซุ้ม และบริเวณพื้นที่นั่งของบริเวณโรงเรียนจะมีเจลแอลฮอล์ให้บริการในทุกจุด และมีหน่วยงานสาธาณะสุขพร้อมทั้งผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ชุมชนลงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันด้านสุขอนามัยของนักเรียน