ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนยุคโควิด-๑๙

นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของโรงเรียนสรรพยาวิทยา โดยนายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ในการนี้ขอขอบคุณ นายโชคชัย สนิกวาที จนท.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสรรพยา และคณะ บรรยายพิเศษความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อรอดพ้นจาก โควิด-๑๙ และขอบคุณทีมงานข้าราชการฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSWS&set=a.4122171207898831

#๑๔มิถุนายน๒๕๖๔
#โรงเรียนสรรพยาวิทยา
#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน