เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ผอ.ประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมกับจิตอาสา ทำความสะอาด บริเวณภายในโรงเรียน

และ อสม.พื้นที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ พ่นหมอกควันในห้องเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้นำเครื่องดื่มมาร่วมบริจาคให้แก่จิตอาสาที่มาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน