ปลัดอำเภอตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ามกลางสานฝนโปรยปราย และพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในยุคปกติใหม่ จากปลัดอำเภอสรรพยา นายเจนติพันธ์ พุ่มพวง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสรรพยาวิทยารุ่น ๓๖ โดยมีนายสมชาย  บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารเสวเกตุวรชัย  https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSWS&set=a.4124260151023270