เจลล้างมือในช่วงเวลาการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของ COVID-๑๙

ขอบคุณครูวรรณนิภา  เวทการ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนผู้ห่วงใย ดูแลนักเรียน

เจลล้างมือในช่วงเวลาการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของ COVID-๑๙ นี้เปรียบเสมือนอาวุธสำคัญที่ต้องพกไว้อุ่นใจกว่า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือที่เรียกว่า Hand Sanitizer ถูกคิดค้นโดย Lupe Hernandez พยาบาลชาวอเมริกัน เชื้อสายเม็กซิกัน ถือเป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่มีขึ้นในช่วง ค.ศ.๑๙๖๖ เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย เพื่อทำความสะอาด คล้าย ๆ กับการล้างมือในเวลาและสถานที่ไม่สะดวก….ขอบคุณครูวรรณนิภา  เวทการ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนผู้ห่วงใย ดูแลนักเรียน

https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSWS&set=a.4124424687673483
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน
#โรงเรียนสรรพยาวิทยา