การติดตามการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ของศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/ ปีการศึกษา 2546

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)