โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยการนำของ ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้รับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 คณะ

– ภาคเช้ารับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข

– ภาคบ่ายรับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในเรียนที่ 1/2564 จาก ผอ.วิเชียร แก่นไร่ รองผู้อำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ปีการศึกษา 2564   โดยทางคณะผู้นิเทศได้ให้คำแนะนำในการจัดรูปแบบการสอนให้ได้เรียนรู้ครบตามตัวชี้วัดในหลักสูตร

โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้มีการเน้นย้ำคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูและในส่วนของรับ-ส่งนักเรียน ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา