ประชุมการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.อนชน ร่วมประชุมการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา กับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.