ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.หนองจอกประชานุสรณ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.อนชน มอบหมายให้ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผอ.รร. ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม.อนชน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ไปตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ณ รร.หนองจอกประชานุสรณ์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ออกแบบโดย dsite.in.th