วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรการสำคัญของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาครพิทยาคม
: https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1498733310460558/1498731627127393/