โรงเรียนสาครพิทยาคมรับการประเมินเข้ารับการคัดเลือก “สถานศึกษา”

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคมรับการประเมินเข้ารับการคัดเลือก “สถานศึกษา” เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ “ครู” เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : เพจ facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม
https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1501367113530511/1501364740197415/

Latest posts by nattanan (see all)