รับมอบเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท จาก สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

25 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รับมอบเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท จาก สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ทาง สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาส นี้

ออกแบบโดย dsite.in.th