ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนทุ่งโพวิยา

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่ 53 และรายที่ 54 กรณีสักคิ้ว ณ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมานั้น ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนทุ่งโพวิทยา โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019