โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำโดย นายวรวิทย์ สุขจุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำคณะครูเข้ารับการตรวจเยี่ยม และประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท