บรรยากาศการเรียนออนไลน์ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคราน่า2019 หรือ COVID19 ของประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้หลายโรงเรียนในประเทศไทยต้องหยุดการเรียนการสอนแบบ On-site (เรียนแบบปกติในโรงเรียน) โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาทก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมถ์จึงดำเนินการปรับแผนการเรียนการสอนจากระบบ On-site เป็นจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ,Facebook, Google Meet, Google Classroom, Zoom ตลอดจนการจัดการเรียนรู้แบบ On hand ที่คุณครูประจำวิชาเตรียมเอกสาร ใบงานไว้แจกตามจุดบริการที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ใกล้บ้านของนักเรียน และนี่คือบรรยากาศการเรียนตลอดระยะเวลากว่า 3 สัปดาห์ คุณครูทุกท่านดำเนินการสอน อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์หลากหลายเทคนิกการสอน ไม่ว่าจะเป็น เกม ใบงานออนไลน์ หรือการสรุปความรู้ให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อลูกอุลิตฯของเราจะได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่า ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์ ทุกการสอนจึงผ่านการคิดและใส่ใจในทุกกระบวนการ #โรงเรียนหยุดได้แต่ความรู้หยุดไม่ได้ #หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะผ่านสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปด้วยกัน