มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับ โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดโครงการการพัฒาทักษะการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ เอส คิวร์ โฟรอาร์ SQ4R

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับ โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดโครงการการพัฒาทักษะการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ เอส คิวร์ โฟรอาร์ SQ4R ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม

Latest posts by nattanan (see all)