แสดงความยินดีกับนางสาวปิยธิดา แม้นบุญ ในการปฏิบัติงาน ณ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท แสดงความยินดีกับนางสาวปิยธิดา แม้นบุญ ในการปฏิบัติงาน ณ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท โดยมีคณะร่วมเดินมาส่งจาก สพม.สิงห์บุรี อ่างทาง