โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเปิดกิจกรรมพัฒนาอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งโรงเรียนอุลิตำพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการบริการสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ยังได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และคณะจิตอาสาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้ผ่านการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว