ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วันเข้าพรรษา ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา และเปลี่ยนผ้าอังสะ ผ้าอาบน้ำฝน บริเวณอุโบสถวัดดอนเก่า สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น และเปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธรูปหน้าประตูโรงเรียน อีกทั้งบริเวณหน้าเสาธง ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ปฏิบัติบูชาสร้างกุศลบารมีสืบไป

ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔
ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา