เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคม กล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Latest posts by nattanan (see all)