เปิดศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์ ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ได้เดินทางมาเปิดศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์ ของผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของเทศบาลโพนางดำออก ณ หอประชุมโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบการขอใช้สถานที่จากกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์ดังกล่าวจะมีเตียงรองรับผู้เข้าพักได้ 15 ราย