โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรม“เดือนแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Sakorn Special Student Care”