นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมพิธีปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยมี พ.ต.อ.สาทิตย์ ศรีหมื่นไวย ผกก.สภ.ตลุกดู่ เป็นประธาน และร่วมพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวให้กับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 ต.ตลุกดู่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564