ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.อนชน และ รอง ผอ.สพม.อนชน

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสบรรจุ ย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. และ รอง ผอ.สพม. ณ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้แก่

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
นางนัยนา จันทา ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
นายสายัณห์ สีคง บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ได้ดำเนินการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยึดหลัก DMHTT และการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ โอกาส นี้

ลิงก์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1fsp1_R9GRyyY8CK9xM9bxdzu8LRAi2e6?usp=sharing